Sapiegos klinika

GYD. DERMATOVENEROLOGO KONSULTACIJA

KLINIKOJE KONSULTUOJA:

GYD. DERMATOVENEROLOGĖ LINA DRĄSUTYTĖ

GYD. 
DERMATOVENEROLOGĖ NADEŽDA JARUŠINA

GYD. DERMATOVENEROLOGĖ SANDRA BYTAUTIENĖ

Kaina: 35 EUR